• กลับสู่หน้าแรก   
• คู่มือใช้งานสำหรับนักเรียน นักศึกษา
• คู่มือใช้งานสำหรับผู้ปกครอง  
• คู่มือใช้งานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  
 
   
 
ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา (RSMS2007) วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร • ผู้ปกครอง สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้งาน ด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษา และรหัสผ่าน ด้วย วัน/เดือน/ปี เกิด

  ตัวอย่าง :    
  ชื่อผู้ใช้งาน 
     1509900626587 หมายเลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
  รหัสผ่าน 
      29/05/2529 วัน/เดือน/ปี เกิด

 • นักเรียน - นักศึกษา สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้งาน ด้วยรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ด้วย วัน/เดือน/ปี เกิด

  ตัวอย่าง :    
  ชื่อผู้ใช้งาน 
     4821040001 รหัสนักศึกษา
  รหัสผ่าน 
     29/05/2529 วัน/เดือน/ปี เกิด

ประกาศ เนื่องจากกฏหมายใหม่ ICT
ผู้ปกครอง
สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (User) ด้วยรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา และรหัสผ่าน (Pass) ด้วยวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา เช่น 19/12/2530
นักเรียน - นักศึกษา
สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสนักศึกษา (User) และรหัสผ่าน (Pass) ด้วยวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา เช่น 19/12/2530
*** การนำผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Pass) ของผู้อื่นนำมาล๊อกอินเข้าสู่ระบบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ Account มีโทษตามกฏหมาย ICT

  ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบบริหารจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ::
พัฒนาโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ::